Nieuwsbrief 2024-2

In deze Nieuwsbrief informeren we jullie over recente wijzigingen in het bestuur.
De Stichting Rockodonts werd in het najaar van 2018 opgericht door een vijftal muzikanten. Zij waren afkomstig uit de bands die na het aflopen van het project “Florence Rockt” besloten om zelfstandig door te gaan.
Eén van deze leden van het eerste uur was Willem Monteiro. Bij het verdelen van de bestuurstaken werd Willem verkozen tot voorzitter. Hij heeft deze taak onvermoeibaar en met grote inzet vervuld; feitelijk was hij de trekker van veel activiteiten, had overal een vinger in de pap en was altijd beschikbaar voor hand- en spandiensten.

Willem heeft onlangs besloten dat het nu wel mooi is geweest. Onze gezamenlijke presentatie op 14 januari in het Paard was voor hem een mijlpaal. Het was ontzettend mooi dat we dit met z’n allen hebben bereikt; daar mogen we trots op zijn. Maar nu mag iemand anders het stokje over nemen. Willem wil zich weer concentreren op datgene waar het allemaal om draait: het gezellig muziek maken met vrienden.

Wat bij zijn beslissing meespeelde was ook zijn “thuissituatie”. Willem is onde rmeer mantelzorger voor zijn 96-jarige moeder. Ja, zij was er bij in het Paard! Daarnaast heeft hij nog een aantal andere zorgtaken binnen de familie en voor een bevriende muzikant. Het verdient bewondering dat hij dit allemaal heeft kunnen behappen. Maar het is ook duidelijk dat het vrijwel onmogelijk is om hierin een goede balans te bewaren.

Met het bestuur zullen we nog op gepaste wijze afscheid van Willem als voorzitter nemen.

Oproep

Met het vertrek van Willem is de functie van voorzitter vacant gekomen. Uit het huidige bestuur zijn geen gegadigden om de hamer over te nemen. Onze projectleider, Aad den Burger treedt voorlopig op als interim-voorzitter.
Dat betekent dat we nu op zoek zijn naar iemand die deze taak op zich wil en kan nemen.
We zoeken iemand die in een enthousiast en betrokken team de Rockodonts verder vooruit wil helpen.
De voorzitter leidt de vergaderingen en treedt namens de stichting op als woordvoerder, zowel naar de aangesloten bands als naar buiten. Ook levert hij/zij een bijdrage bij fondsaanvragen.
Wil je meer informatie, neem dan even contact op met:
Aad den Burger, tel. 06-48049735
Paul van Wel, tel. 06-29464823

Nieuwe Rockodonts band

De formatie BIS, die op 17 december en 14 januari ook al als gastband met ons meespeelde is officieel toegevoegd als zesde Rockodonts band. Hun gitarist, Erik van der Wel, is al sinds het prille begin lid van de Rockodonts. Na het uiteenvallen van zijn toenmalige band is hij een poosje op zoek geweest naar nieuwe mogelijkheden. Die heeft hij gevonden in BIS.
Fijn dat zij onze gelederen komen versterken.

Wijziging opzet bestuur

Tijdens onze laatste bestuursvergadering is het idee ontstaan om het bestuur op een andere manier vorm te geven. Tot op heden waren er vijf bestuursleden. Daarnaast konden bandvertegenwoordigers aanschuiven bij de besprekingen. De status van deze vertegenwoordigers was niet echt duidelijk. Zo hadden zij geen beslissingsbevoegdheid en ook geen duidelijke taak.
We onderzoeken nu of het mogelijk is om het feitelijke bestuur terug te brengen naar een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij staan als bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kunnen zo nodig snel beslissingen nemen. Daarnaast levert elke band een vertegenwoordiger in het bestuur. Zij leveren ieder op een eigen manier een bijdrage en krijgen ook stemrecht. Dit zal dan in een Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd.