Stichting Rockodonts Nieuwsbrief juni 2024

 

Beste mensen

 

Op zondag 23 juni staan we met drie bands op het podium van Musicon.

Dit keer spelen er twee Rockodonts bands, dBidh en Jento. De derde band, de Jan Franken Band, speelt in het kader van Plug and Play uitwisseling met Pop Radar uit Loosduinen.

Zie ook: https://www.rockodonts.nl/

 

Het programma:

13:30 uur Zaal open voor publiek

14:00 - 14:45 uur dBidh

15:00 - 15:45 uur Jan Franken Band

16:00 - 16:45 uur Jento

17:00 uur Einde Rockodonts middag

 

Omdat dBidh als eerste speelt doen zij de uitgebreide soundcheck.

Deze staat gepland vanaf 12:30.

 

Tussen elk optreden is er een kwartier bandwissel. Ook nu geldt weer: geef elkaar de ruimte. Wacht tot je voorgangers het podium hebben verlaten.

Je kunt wel alvast je spullen aan de zijkant klaar zetten zodat we snel kunnen wisselen.

 

Bij deze nogmaals een oproep om - ook als je zelf niet speelt - naar je collega muzikanten te komen luisteren en kijken.

Buiten de drie bands en hun aanhang is iedereen natuurlijk van harte welkom om deze middag bij te wonen.

Musicon doet veel voor Rockodonts. Wij kunnen wat terugdoen door voor een goed gevulde zaal te zorgen.

 

Tickets in de voorverkoop: € 6,00 en aan de deur: € 7,50.

Het is dus voordelig tickets in de voorverkoop aan te schaffen:  TICKETS EN INFO.

 

In het kader van ons uitwisselingsproject speelt onze Jento op 30 juni in Popradar. De middag begint om 14:00 uur, Jento speelt van 16:00 – 17:00 uur. De toegang is gratis. Leuk als jullie komen kijken en luisteren.

Zie: https://www.popradar.nl/article/1378/eliette-jento

 

Hartelijke groet,

Bestuur van de Stichting Rockodonts


Stichting Rockodonts    Nieuwsbrief april 2024

 

Eén van de speerpunten in het projectplan voor 2024 is het organiseren van zogenaamde Plug and Play uitwisselingsconcerten met podia in de regio.

Dit biedt voor alle bands een unieke mogelijkheid om andere podia dan die van Musicon te bespelen.

 

Inmiddels is contact gelegd met Popradar in Loosduinen en JJ Music House in Zoetermeer. Beide podia staan welwillend tegenover het initiatief en hebben aangegeven met een pilot met één band te willen beginnen.

Als deze pilot succesvol is effent dit de weg voor andere Rockodonts bands.

 

dBidh speelt op 12 mei in JJ Music House als eerste Rockodonts band vanuit dit concept.
Het tegenbezoek uit Zoetermeer staat op de agenda voor 26 mei. The Handsome Hounddogs speelt die middag samen met Midnight Blue en de Haagsche Band in Musicon.

 

Op 30 juni speelt Jento in Popradar.
Vanuit Popradar speelt de band Lief en Leed op 23 juni samen met dBidh en Jento in Musicon.

 

Voor de muzikanten is het een comfortabele aanpak. Immers, geen gesjouw met zware apparatuur. Gewoon inpluggen, soundchecken en spelen maar.

Het schept echter ook verplichtingen. 

Eén van de succesfactoren is dat het -net als in Musicon-  voor de betrokken zaalhouders aantrekkelijk moet zijn. Dat kan alleen als er minimaal kostendekkend wordt gewerkt. De onkosten worden gedekt uit kaartverkoop en baromzet.

Dit betekent dat er voldoende publiek aanwezig moet zijn.

 

Van de deelnemende bands verwachten we dat ze zelf ook reclame maken voor hun optreden en hun best doen zoveel mogelijk publiek te werven en aan de overige Rockodonts bands doen we een oproep om samen met aanhang naar je collegabands te komen kijken en luisteren.

Alleen zo kan dit initiatief slagen en een vervolg krijgen.

Wellicht is jouw band dan de volgende in de rij.


Het bestuur van de Stichting Rockodonts,
Paul van Wel